woensdag 23 mei 2012

ICT in de Cloud voorbereid voor Zorg op afstand?

ICT in de Cloud voorbereid voor Zorg op afstand?

Veel zorgorganisaties zijn de back-office systemen aan het migreren naar de Cloud of willen dit gaan doen op eigen locatie of in datacentrum. In hoeverre wordt er rekening gehouden met Zorg in de toekomst? Zorg dient met minder personeel ondersteund worden. Extramurale zorg neemt snel toe. Zorg instellingen kijken veel naar oplossingen die gebruik maken van video om bewoners gerust te stellen dat de ambulante zorg medewerker hun kan zien en zij de medewerkers. De verpersoonlijking van zorg met nieuwe middelen worden de vraagstukken. Hosted Care valt in dezelfde werkwijze. Nu alleen die video. Dat is een aparte wereld, bestaande leveranciers van traditionele zusteroproep systemen kennen dit in een gesloten omgeving, op locatie. Extramurale zorg is extern. Stel je gebruikt een Terminal Server omgeving voor de meeste back-office applicaties zodat ambulante medewerkers op afstand hier bij kunnen komen en je wil video gaan integreren dan loop je vast. Dit geldt ook voor volledig outsourced omgevingen, daar ben je gebonden aan de mogelijkheden van de aanbieders die hosted ICT bieden, vaak een gesloten platform. ICT afdelingen zullen moeten kijken naar een open en schaalbaar platform waar video, chat en elk ander specifiek protocol voor nodig is. ICT in de Cloud, is het voorbereid voor Zorg op afstand?

donderdag 3 mei 2012

Ontwikkelingen in zuster oproep

De ontwikkelingen in de Zorg gaan snel, echter zie je dat de zorgverlener het niet bij kunnen houden. De nieuwe zuster oproep systemen kunnen steeds meer, maar is het wel nodig?

In de toekomst gaan verpleegtehuizen alleen PG en PG+ doen, overige zorg gaat via thuis zorg en dus op afstand. Ervaring leert dat het simpel moet blijven voor verzorgend personeel, geen fratsen. Dit betekend een beweging detector en deur alarm. Hiervoor heb je geen zuster oproep systeem nodig die veel geld kost. Melding op DECT als oproep, bij beantwoording vervalt het alarm. Geen spreek luister verbinding. De mensen schrikken zich rot als ze iemand horen praten uit een kastje aan de muur. Scheelt ook een hoop geld. Koppelen op bestaande telefonie en DECT is geen probleem want we hebben het over standaard telefonie.

Thuiszorg maak je de zuster oproep hybride, zowel analoog, IP en GSM en kan op afstand geprogrammeerd worden. Bestaan die? Ja. Sleutel beheer ook op afstand. Hiervoor heb je allemaal geen complete zuster oproep installaties nodig met complexe servers en dichtgetimmerde licenties. Zusters kunnen er mee werken. Wel als voorwaarden stellen dat de het een open systeem is waarop alle type informatie aangesloten kan worden zodat je in de toekomst zaken als zorg registratie voor verzekeraars kunt aansluiten in het zorg proces...
woensdag 2 mei 2012

Toverwoord Domotica en Hosted Care


Domotica en Hosted Care

Directeur van system integrator Telematch, ziet dat de zorg zich steeds vaker buiten de muren van de zorginstelling afspeelt. Hij benadrukt echter vooral de kosten die dat met zich meebrengt. “Komende jaren zal de zorgsector de focus hebben liggen op besparingen. Ze zullen zo lang mogelijk met hun bestaande apparatuur willen werken. ” Hoewel hij verwacht dat de markt voor domotica snel zal groeien, ziet hij dat er momenteel nog weinig gebruik van wordt gemaakt. “Bij de inzet van domotica moet je wegen hoever je daarin wilt gaan. Los je de zorgvraag met domotica systemen op of zet je meer mensen aan het bed? Het inrichten van een zorgunit met domotica is behoorlijk duur en het is maar de vraag of je die kosten eruit haalt.” Hij verwacht daarom dat domotica oplossingen gefaseerd en toetsbaar door de zorginstellingen ingezet gaan worden. Dat gaat het best middels het afnemen van hosted diensten. “Ik denk dat de instellingen domotica naast de bestaande apparatuur gaan inzetten en bij iedere afschrijving de rol van domotica gaan overwegen. Door gebruik te maken van de schaalbaarheid van hosted diensten, is die geleidelijke overgang eenvoudiger toe te passen.

Je had al hosted VoIP, je krijgt nu hosted Care.” Een oplossing die hij bijvoorbeeld kansrijk acht is een open alarmserver op basis van mobiele applicaties. Een dergelijke server is koppelbaar op alle bestaande zorg oplossingsystemen. Wanneer het alarmsignaal gegeven wordt, wordt dit doorgeschakeld
naar de mobiele telefoon van de medewerker die dan dienst heeft. De zekerheid dat het alarm wordt opgepikt, verkrijgt men door de alarmoproep door te schakelen naar een tweede persoon. De oproep wordt net zo lang doorgeschakeld totdat de zorgvraag is afgehandeld. Door gebruik te maken van applicaties kan de instelling toe met zijn bestaande telefoons en kan zelfs gebruik gemaakt worden van een BYOD-programma. Hij benadrukt dat je bij het opzetten van een langlopend project partners nodig hebt. “Je kunt eenvoudig niet overal zelf expertise in hebben. Nederland is het land met het grootste aantal zusteroproepsystemen in de wereld. Dat betekent dat er echt veel  gepionierd wordt op dit gebied en veel bedrijven met dezelfde problemen bezig zijn. Dat is verspilde energie. Wanneer je met partners werkt, geef je de zorginstellingen ook garanties met betrekking tot de continuïteit in de dienstverlening. Ze zijn vooral op zoek naar zekerheid. Met gerenommeerde namen aan je zijde kun je die zekerheid bieden.”