Doorgaan naar hoofdcontent

Samenvatting test GPS technologie voor Zorg

Onderzoek inzet GPS-technologie voor mensen met dementie

Vilans heeft een onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht uitgevoerd. Het onderzoek had als titel: ''Mogelijkheden van de inzet van GPS-techniek voor mensen met dementie en hun verzorger". Het onderzoek is uitgevoerd in de winter van 2008/2009, het eindrapport was gereed in juli 2009 en is openbaar gemaakt in november 2009, na afrondende besluitvorming bij de provincie Utrecht.
Naar aanleiding van en op basis van dit onderzoek is een uitgebreid artikel verschenen in het tijdschrift Denkbeeld met als titel: ''GPS voor mensen met dementie, mogelijkheden en beperkingen''. Hierbij wordt ook een link gelegd met een eerder in het tijdschrijft denkbeeld verschenen artikel ''Als ik thuis moet blijven word ik gek! Langer zelfstandig wonen met behulp van GPS'' (Denkbeeld, februari 2009, Hugo van Waarden).

GPS is de navigatietechnologie zoals die bijvoorbeeld in auto's wordt gebruikt. Deze technologie kan ingezet worden voor het opsporen van dwalende mensen met dementie in de openbare ruimte. De eerste producten die specifiek hiervoor bedoeld zijn relatief kort op de markt of komen op de markt. In het onderzoek zijn vijf verschillende producten van vier verschillende leveranciers getest. Het onderzoek richtte zich vooral op de bruikbaarheid in de praktijk van deze nieuwe producten, waarbij vooral getest is op het daadwerkelijk kunnen traceren van mensen met dementie in de openbare ruimte.
Dit laatste is een belangrijk verschil met een onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut (Kennisinstituut voor de GGZ)  en afgerond per maart 2010. In het Trimbos-onderzoek is één product in het onderzoek gebruikt gedurende een langere periode bij een aantal koppels. Onderzoeksonderwerp was vooral het effect van het gebruik van deze technologie bij de mantelzorgers en de mensen met nog milde dementie zelf.

Test begin 2011 van buitenlands product


Uit het door Vilans uitgevoerde onderzoek naar de producten op de Nederlandse markt bleek dat de bruikbaarheid voor de mensen met dementie zelf en hun mantelzorgers of hun verzorgenden nog niet echt optimaal was. Dit is bevestigd door het latere Trimbos onderzoek. Per eind 2010 was deze situatie niet aanmerkelijk verbeterd.
Daarom is in december 2010 besloten een buitenlands product te testen volgens hetzelfde protocol als het eerdere Vilans test-onderzoek. Dit product kenmerkt zich door toespitsing op het gebruik door mensen met dementie en hun mantelzorgers of verzorgenden.
Deze test is afgerond per medio 2011. Hieronder een link naar een samenvattend rapportage. Het volledige rapport is beschikbaar voor de leden van de Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg van Vilans en is beschikbaar gesteld aan Alzheimer Nederland.
Het product is goed door de test gekomen en is door zijn toespitsing op het gebruik voor/door mensen met dementie beter bruikbaar dan de producten die tot nu toe beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Het dient bij voorkeur wel ondersteund te worden door een Nederlands bedrijf. Vilans onderneemt actie voor de marktintroductie door één of meerdere Nederlandse bedrijven.
Tevens vindt er een pilot plaats met dit GPS-product door Woonzorgcentra Haaglanden te Den Haag.

klik hier voor het rapport.Populaire berichten van deze blog

MobiCall, een nieuwe berichten- en alarmserver

Met MobiCall, een nieuwe berichten- en alarmserver, kunt u uw telecommunicatie en IT volgens de laatste normeringen waarborgen. Geïntegreerd met mobiliteitsoplossingen zoals IP-DECT biedt Mobicall organisaties belangrijke additionele functionaliteit en zekerheid inzake bedrijfskritische communicatie systemen.
Mobicall is ontworpen voor aansluiting op een breed scala van externe toepassingen zoals semafoonsystemen, verpleegoproepsystemen, medische alarmering, brand-alarm en publieke alarmsystemen, gebouwbeheer en workflow systemen. Met de verdere integratie van communicatietoepassingen in bedrijfsprocessen, stijgt het aantal bedrijfskritische applicaties aanzienlijk. In veel sectoren stijgt het aantal gebruikte IT-systemen jaar op jaar, waarbij veelal elke extra applicatie zijn eigen set van gegevens, rapporten, meldingen en alarmberichten toevoegt. "De eisen die vandaag de dag gesteld worden met betrekking tot tijdige reactie op kritieke gebeurtenissen vereisen real-time terugko…

Versterking team Conview Care

Vanaf 1 oktober is Martijn Zijlstra de nieuwe accountmanager bij Leertouwer binnen het team Conview Care. Er is veel animo voor de domotica-zorgoplossingen die Conview Care biedt. Met de komst van Zijlstra wil Conview Care haar slagkracht verhogen en soepel inspelen op de toenemende vraag vanuit de zorgmarkt.

“We zijn erg enthousiast over de komst van Martijn.” vertelt Jasper Coppes, themaspecialist Zorg & Technologie bij Leertouwer. “Na het winnen van de Smart Homes Award en een aantal zeer succesvolle implementaties merken we dat de vraag naar onze oplossing stijgt. Martijn is met zijn kennis van de zorgmarkt en zijn netwerk binnen de ouderenzorg de ideale aanvulling op het huidige team.”

Die kennis en ervaring heeft Zijlstra de afgelopen jaren opgedaan bij IQ Messenger waar hij aan de wieg heeft gestaan van het software platform. IQ Messenger en Conview Care werken intensief samen omdat dit softwareplatform één van de vaste elementen in de oplossingen van Conview Care is. Mart…

De NEN normering wordt steeds belangrijker voor de Zorg

De NEN normering wordt steeds belangrijker voor de Zorg. Voorkom kritische gebeurtenissen. Kies voor een toekomstbestendig beheersysteem om uw IT en Telecommunicatie binnen de nieuwe NEN normering te waarborgen.

MobiCall berichten- en alarmserver is een nieuw beheersysteem om uw telecommunicatie en IT te waarborgen. Geïntegreerd met mobiliteitsoplossingen zoals IP-DECT biedt Telematch met de Mobicall berichten- en alarmserver zorgorganisaties belangrijke additionele functionaliteit en zekerheid inzake bedrijfskritische communicatie systemen.

Mobicall is ontworpen voor aansluiting op een breed scala van externe toepassingen zoals semafoonsystemen, verpleegoproepsystemen, medische alarmering, brand-alarm en publieke alarmsystemen, gebouwbeheer en workflow systemen.

"De eisen die vandaag de dag gesteld worden met betrekking tot tijdige reactie op kritieke gebeurtenissen vereisen real-time terugkoppeling, hoge kwaliteit van spraakoproepen en prioritisering van informatie", legt…