maandag 9 januari 2012

NEN 2575

Bij de van Neynselgroep zijn onder andere zusteroproepsystemen van CLB, Verkerk, Ascom en Ooperon onderdeel van het platform. Niet alleen alle berichten, alarmeringen en bevestigingen worden via dit platform afgehandeld maar ook alle brandmeldingen, op NEN 2575- het zogenaamde Still Alarm- niveau.