dinsdag 10 januari 2012

MVO in de zorg is urgent en kan de sector nieuw elan geven


Zorgorganisaties moeten met spoed hun achterstand op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen inlopen. Dat is de mening van meer dan twintig directeuren en voorzitters van organisaties en toeleveranciers in de zorgsector.


Kosten en imago
Een integrale aanpak die is gericht op een duurzame en toekomstbestendige zorg is hard nodig om de sector van nieuw elan te voorzien, zeggen de directeuren. Het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) biedt volop handvatten om een samenhangend beleid te ontwikkelen dat oplossingen biedt op het gebied van kostenreductie, innovatie en het imago op de arbeidsmarkt.


Nu op de agenda
De twintig partijen tekenden een manifest waarin zij de urgentie voor MVO in de zorg benadrukken. Ze roepen andere organisaties op zich aan te sluiten bij een nieuw in te stellen platform. De ondertekenaars van het manifest bepleiten een integrale aanpak van de vraagstukken met een focus op de langere termijn en met nieuwe sturingsgrootheden. Het is nu tijd om samenwerking te zoeken, zowel binnen de zorgketen als met de gebruikers, zo vinden zij. Zij willen MVO bij bestuurders van de Nederlandse zorgorganisaties hoog op de agenda plaatsen, hen stimuleren leiderschap te tonen en tot een breed gedragen actieprogramma komen.


Manifest en platform
Het MVO manifest voor de zorg wordt vanaf januari verder uitgewerkt door een in te stellen MVO platform in de zorg. MVO Nederland, gezondheidsinstituut NIGZ en het Milieuplatform Zorgsector faciliteren de groep organisaties die hieraan deelneemt.
Voor de volledige tekst van het manifest, voor meer informatie en voor zorgorganisaties die zich willen aansluiten bij dit initiatief: