woensdag 11 januari 2012

Is communicatie een zorg in de Zorgsector?


Als u de berichten in de pers over problemen in de zorgsector in de achterliggende periode nog eens naleest heeft het er veel van weg: kibbelende chirurgen in Oss, onduidelijke beleidsplannen in Nijmegen, belangenstrijd in de IJsselmeerpolders. Er blijkt een waslijst van zorginstellingen te zijn waar er in de communicatie veel verbeterd worden kan.

We hebben het dan alleen over de fysieke communicatie tussen de mensen die als bestuurders en medewerkers hun rollen vervullen binnen het bedrijfsproces dat schuil gaat achter de termen ‘Zorg’ en ‘Zorgsector’. Die communicatie is maar een beperkt deel van de totale communicatie die er in een zorginstelling speelt.

Kritische succesfactor: Foutloze, tijdige, afgestemde en volledige communicatie
Communicatie is in het complexe bedrijfsproces Zorg dat waar alles om draait. Goede, dat wil zeggen foutloze, tijdige, afgestemde en volledige communicatie versnelt diagnose en behandeling, beperkt en voorkomt diagnose- en behandelingsfouten, verhoogt de output van de medewerkers en verbetert de informatievoorziening aan patiënten.

Goede communicatie is wellicht de zwaarste kritische succesfactor in het realiseren van optimale zorg, acceptabele kosten en maximale patiënt tevredenheid. Een zeer groot deel van die communicatie speelt zich niet af tussen mensen maar tussen apparaten. In die communicatie tussen apparaten liggen dus veel mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en kostenbeperking.

Een kleine terugblik
De afgelopen jaren worden gekenmerkt door een schaalvergroting in de zorg door fusies en een razendsnelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het hand in hand doen gaan van deze twee tendensen kan zowel een kostenbesparing als een grote winst aan functionaliteit opleveren. Dit artikel geeft u enig zicht op de technologische ontwikkelingen en een handreiking om te komen tot een eigen visie waarlangs toekomstige investeringen zodanig kunnen worden gedaan dat kostenbesparingen en functionaliteitwinsten daadwerkelijk worden gerealiseerd.

In de zorgsector had een instelling vrijwel altijd zijn eigen ICT systemen. Wanneer er gefuseerd werd bleven de ICT voorzieningen vaak decentraal. Daar waren verschillende redenen voor:
·        Systemen waren technologisch zodanig verschillend dat een integratie alleen tegen onaanvaardbaar hoge kosten gerealiseerd worden kon.
·        Systemen waren nog niet afgeschreven. Vervanging ten behoeve van integratie zou leiden tot een bestuurlijk niet te verdedigen kapitaalvernietiging.
·        Datacommunicatienetwerken waren niet voldoende betrouwbaar om afhankelijkheid daarvan te accepteren en waren deels gebaseerd op niet compatibele communicatie- technologie en protocollen.
·        Het ontbrak aan de benodigde kennis om de mogelijkheden van recente technologische ontwikkelingen te vertalen in oplossingen voor de technische knelpunten.

De snelle ontwikkelingen in de communicatietechnologie hebben er inmiddels toe geleid dat  maximale integratie en centralisatie technologisch en economisch haalbaar is. Dit biedt interessante mogelijkheden tot functionaliteitverbetering en kostenbesparing.

De communicatiesystemen in de zorg
De communicatiesystemen van een zorginstelling zijn er velen: datacommunicatie, telefonie, beeld (TV), zorgalarmering, domotica, dwaaldetectie, beveiliging, toegangscontrole, sociale alarmering enzovoorts. De verschillende systemen hebben allemaal hun eigen bekabeling en zijn vaak betrokken van verschillende leveranciers. Leveranciers hanteren van origine ieder hun eigen standaarden.

Integratie gaat vaak niet verder dan dat een oproep van een kastje van leverancier A zichtbaar wordt op een pieper van leverancier B. Wanneer twee instellingen gaan fuseren ontdekken de fusiepartners dat ze in het verleden verschillende keuzes hebben gemaakt waardoor integratie van de aanwezige communicatiesystemen slechts beperkt mogelijk is en dat dan tegen veelal hoge kosten.

In het volledige artikel...
Door middel van link ontvangt u het volledige artikel 'Communicatie een zorg in de Zorg?' Hier komen tevens de volgende onderwerpen aan de orde:

·               Waarom is integratie zo belangrijk?
·               Het ontwikkelen van een visie en communicatie concept
·               Onderdelen binnen het concept
·               ConclusieBron WCS Teleadvies