Doorgaan naar hoofdcontent

Feiten en cijfers bevolking, zorg, personeel


Feiten en cijfers


Bevolkingsontwikkelingo Aantal 65-plussers is op dit moment 2,6 miljoen. In 2015: 3 miljoen; in 2020: 3,4 miljoen en in 2030: 4,2 miljoen. In percentages op de gehele bevolking is dat: 15,3% nu, 17,7% in 2015, 19,7% in 2020 en 23,7% in 2030. (Bron: CBS 1, 2, 3, 4)
o Aantal 80-plussers nu 0,65 miljoen. In 2015: 0,74 miljoen; in 2020: 0,83 miljoen en in 2030:  1,2 miljoen. In percentages op de gehele bevolking is dat: xx% nu, 4,3% in 2015, 4,8% in 2020 en 7% in 2030. (Bron: CBS 1, 2, 3, 4)

Gebruik van voorzieningen
o Zes op de tien 80-plussers gebruikt thuiszorg of zorg met verblijf. (Bron: RIVM)
o De vraag naar verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis zal tot 2030 groeien met 40%, de vraag naar thuiszorg met 32%. (Bron: SCP)

Uitgaven voor zorg
o Als de uitgavenontwikkeling zoals verwacht doorzet stijgt het zorgvolume tot 2030 met gemiddeld 3,4% per jaar. De uitgaven voor ouderdomsziekten stijgen in deze zelfde periode met 2,5% per jaar.  (Bron: SCP)
o Landelijk gezien is 60% Van de AWBZ gebruikers 75 jaar of ouder. (Bron: Rijksbegroting)
o Op de totale overheidsbegroting wordt in 2015 10,3% van het BBP besteed aan zorg, een percentage dat in 25 jaar tijd volgens de prognoses met 40% zal stijgen. Deze stijging komt vooral door de begrote stijging van de AWBZ en dan met name de verpleeghuiszorg. (Bron: CPB)
o Op dit moment geeft Nederland 3,5 % van het BNP uit aan langdurige zorg, bij ongewijzigd beleid wordt dat 8,1% in 2060. (Bron: Ministerie van VWS)

De vraag naar personeel
o In de periode 2005-2030 zal de personeelsvraag in de ouderenzorg naar verwachting toenemen met 1,2% per jaar, van 220.000 fte in 2005 tot 300.000 fte in 2030. (Bron: SCP)
o In 2006 ontvingen ruim 370.000 mensen informele zorg en naar verwachting zullen dat er 380.000 zijn in 2020.  (Bron: SCP)
o Het aantal informele zorgverleners zal tussen 2006 en 2020 toenemen van 1,4 naar 1,6 miljoen. De groep informele zorgverleners tussen de 65-74 jaar groeit het snelste, namelijk van 200.000 in 2006 tot 300.000 in 2020.  (Bron: SCP)
o Een op de zeven ouderen heeft geen enkele relatie met zorgpotentieel in zijn of haar netwerk en het zorgpotentieel van buren en vrienden wordt nog nauwelijks omgezet in hulp. Er is bij ouderen dus meer ruimte voor informele zorg dan er op dit moment feitelijk wordt verleend. (Bron: SCP)
o Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement. (Gierveld, 2009)
Publicatiedatum: 16 april 2011

Populaire berichten van deze blog

MobiCall, een nieuwe berichten- en alarmserver

Met MobiCall, een nieuwe berichten- en alarmserver, kunt u uw telecommunicatie en IT volgens de laatste normeringen waarborgen. Geïntegreerd met mobiliteitsoplossingen zoals IP-DECT biedt Mobicall organisaties belangrijke additionele functionaliteit en zekerheid inzake bedrijfskritische communicatie systemen.
Mobicall is ontworpen voor aansluiting op een breed scala van externe toepassingen zoals semafoonsystemen, verpleegoproepsystemen, medische alarmering, brand-alarm en publieke alarmsystemen, gebouwbeheer en workflow systemen. Met de verdere integratie van communicatietoepassingen in bedrijfsprocessen, stijgt het aantal bedrijfskritische applicaties aanzienlijk. In veel sectoren stijgt het aantal gebruikte IT-systemen jaar op jaar, waarbij veelal elke extra applicatie zijn eigen set van gegevens, rapporten, meldingen en alarmberichten toevoegt. "De eisen die vandaag de dag gesteld worden met betrekking tot tijdige reactie op kritieke gebeurtenissen vereisen real-time terugko…

Versterking team Conview Care

Vanaf 1 oktober is Martijn Zijlstra de nieuwe accountmanager bij Leertouwer binnen het team Conview Care. Er is veel animo voor de domotica-zorgoplossingen die Conview Care biedt. Met de komst van Zijlstra wil Conview Care haar slagkracht verhogen en soepel inspelen op de toenemende vraag vanuit de zorgmarkt.

“We zijn erg enthousiast over de komst van Martijn.” vertelt Jasper Coppes, themaspecialist Zorg & Technologie bij Leertouwer. “Na het winnen van de Smart Homes Award en een aantal zeer succesvolle implementaties merken we dat de vraag naar onze oplossing stijgt. Martijn is met zijn kennis van de zorgmarkt en zijn netwerk binnen de ouderenzorg de ideale aanvulling op het huidige team.”

Die kennis en ervaring heeft Zijlstra de afgelopen jaren opgedaan bij IQ Messenger waar hij aan de wieg heeft gestaan van het software platform. IQ Messenger en Conview Care werken intensief samen omdat dit softwareplatform één van de vaste elementen in de oplossingen van Conview Care is. Mart…

De NEN normering wordt steeds belangrijker voor de Zorg

De NEN normering wordt steeds belangrijker voor de Zorg. Voorkom kritische gebeurtenissen. Kies voor een toekomstbestendig beheersysteem om uw IT en Telecommunicatie binnen de nieuwe NEN normering te waarborgen.

MobiCall berichten- en alarmserver is een nieuw beheersysteem om uw telecommunicatie en IT te waarborgen. Geïntegreerd met mobiliteitsoplossingen zoals IP-DECT biedt Telematch met de Mobicall berichten- en alarmserver zorgorganisaties belangrijke additionele functionaliteit en zekerheid inzake bedrijfskritische communicatie systemen.

Mobicall is ontworpen voor aansluiting op een breed scala van externe toepassingen zoals semafoonsystemen, verpleegoproepsystemen, medische alarmering, brand-alarm en publieke alarmsystemen, gebouwbeheer en workflow systemen.

"De eisen die vandaag de dag gesteld worden met betrekking tot tijdige reactie op kritieke gebeurtenissen vereisen real-time terugkoppeling, hoge kwaliteit van spraakoproepen en prioritisering van informatie", legt…