donderdag 12 januari 2012

Feiten en cijfers bevolking, zorg, personeel


Feiten en cijfers


Bevolkingsontwikkelingo Aantal 65-plussers is op dit moment 2,6 miljoen. In 2015: 3 miljoen; in 2020: 3,4 miljoen en in 2030: 4,2 miljoen. In percentages op de gehele bevolking is dat: 15,3% nu, 17,7% in 2015, 19,7% in 2020 en 23,7% in 2030. (Bron: CBS 1, 2, 3, 4)
o Aantal 80-plussers nu 0,65 miljoen. In 2015: 0,74 miljoen; in 2020: 0,83 miljoen en in 2030:  1,2 miljoen. In percentages op de gehele bevolking is dat: xx% nu, 4,3% in 2015, 4,8% in 2020 en 7% in 2030. (Bron: CBS 1, 2, 3, 4)

Gebruik van voorzieningen
o Zes op de tien 80-plussers gebruikt thuiszorg of zorg met verblijf. (Bron: RIVM)
o De vraag naar verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis zal tot 2030 groeien met 40%, de vraag naar thuiszorg met 32%. (Bron: SCP)

Uitgaven voor zorg
o Als de uitgavenontwikkeling zoals verwacht doorzet stijgt het zorgvolume tot 2030 met gemiddeld 3,4% per jaar. De uitgaven voor ouderdomsziekten stijgen in deze zelfde periode met 2,5% per jaar.  (Bron: SCP)
o Landelijk gezien is 60% Van de AWBZ gebruikers 75 jaar of ouder. (Bron: Rijksbegroting)
o Op de totale overheidsbegroting wordt in 2015 10,3% van het BBP besteed aan zorg, een percentage dat in 25 jaar tijd volgens de prognoses met 40% zal stijgen. Deze stijging komt vooral door de begrote stijging van de AWBZ en dan met name de verpleeghuiszorg. (Bron: CPB)
o Op dit moment geeft Nederland 3,5 % van het BNP uit aan langdurige zorg, bij ongewijzigd beleid wordt dat 8,1% in 2060. (Bron: Ministerie van VWS)

De vraag naar personeel
o In de periode 2005-2030 zal de personeelsvraag in de ouderenzorg naar verwachting toenemen met 1,2% per jaar, van 220.000 fte in 2005 tot 300.000 fte in 2030. (Bron: SCP)
o In 2006 ontvingen ruim 370.000 mensen informele zorg en naar verwachting zullen dat er 380.000 zijn in 2020.  (Bron: SCP)
o Het aantal informele zorgverleners zal tussen 2006 en 2020 toenemen van 1,4 naar 1,6 miljoen. De groep informele zorgverleners tussen de 65-74 jaar groeit het snelste, namelijk van 200.000 in 2006 tot 300.000 in 2020.  (Bron: SCP)
o Een op de zeven ouderen heeft geen enkele relatie met zorgpotentieel in zijn of haar netwerk en het zorgpotentieel van buren en vrienden wordt nog nauwelijks omgezet in hulp. Er is bij ouderen dus meer ruimte voor informele zorg dan er op dit moment feitelijk wordt verleend. (Bron: SCP)
o Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement. (Gierveld, 2009)
Publicatiedatum: 16 april 2011