vrijdag 13 januari 2012

Zorg met tablet en smartphone


BYOD (Bring Your Own Device) & Apps. De opmars van de tablet en smartphone in de Zorg is een Feit.

De opmars van de tablet en smartphone als belangrijke communicatiemiddel binnen het bedrijfsnetwerk van de zorg is een feit. IT afdelingen hollen om de trend bij te houden maar de dagelijkse realiteit is dat de nieuwe devices ongekend populair zijn. De consument die het gebruiksgemak en de mogelijkheden van de ontelbare apps niet meer wil missen, is verkocht. Hij of zij wil de device ook gebruiken voor zakelijke activiteiten en doet dat ook steeds vaker. Natuurlijk zijn er nog de nodige veiligheidsrisico’s, maar deze worden in razendsnel tempo nu aangepakt. Vrijwel alle grote netwerkleveranciers bieden intussen oplossingen voor deze uitdagingen. De voordelen zijn groot; de werknemers kunnen bedrijfsmatig het bedieningsgemak inzetten om hun efficiëntie te verhogen,video conferencing zit onder de knop en de goedkope apps kunnen kostbare software licenties overbodig maken. In de VS gebruikt meer dan een kwart van alle doctoren een tablet en in Nederland zijn dat nog veel meer.

BYOA, Bring Your Own App, levert nu al een groot voordeel op in de Zorg. Bijvoorbeeld kortere trainingen d.m.v. video instructies, hogere efficiëntie door het inwinnen en versturen van real time informatie ter plekke d.m.v. gespecialiseerde en door de industrie gemaakte apps.


Bron: Bringing Consumer Technology to Work: CIOs Don't Like It, Everyone Else Does


donderdag 12 januari 2012

Feiten en cijfers bevolking, zorg, personeel


Feiten en cijfers


Bevolkingsontwikkelingo Aantal 65-plussers is op dit moment 2,6 miljoen. In 2015: 3 miljoen; in 2020: 3,4 miljoen en in 2030: 4,2 miljoen. In percentages op de gehele bevolking is dat: 15,3% nu, 17,7% in 2015, 19,7% in 2020 en 23,7% in 2030. (Bron: CBS 1, 2, 3, 4)
o Aantal 80-plussers nu 0,65 miljoen. In 2015: 0,74 miljoen; in 2020: 0,83 miljoen en in 2030:  1,2 miljoen. In percentages op de gehele bevolking is dat: xx% nu, 4,3% in 2015, 4,8% in 2020 en 7% in 2030. (Bron: CBS 1, 2, 3, 4)

Gebruik van voorzieningen
o Zes op de tien 80-plussers gebruikt thuiszorg of zorg met verblijf. (Bron: RIVM)
o De vraag naar verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis zal tot 2030 groeien met 40%, de vraag naar thuiszorg met 32%. (Bron: SCP)

Uitgaven voor zorg
o Als de uitgavenontwikkeling zoals verwacht doorzet stijgt het zorgvolume tot 2030 met gemiddeld 3,4% per jaar. De uitgaven voor ouderdomsziekten stijgen in deze zelfde periode met 2,5% per jaar.  (Bron: SCP)
o Landelijk gezien is 60% Van de AWBZ gebruikers 75 jaar of ouder. (Bron: Rijksbegroting)
o Op de totale overheidsbegroting wordt in 2015 10,3% van het BBP besteed aan zorg, een percentage dat in 25 jaar tijd volgens de prognoses met 40% zal stijgen. Deze stijging komt vooral door de begrote stijging van de AWBZ en dan met name de verpleeghuiszorg. (Bron: CPB)
o Op dit moment geeft Nederland 3,5 % van het BNP uit aan langdurige zorg, bij ongewijzigd beleid wordt dat 8,1% in 2060. (Bron: Ministerie van VWS)

De vraag naar personeel
o In de periode 2005-2030 zal de personeelsvraag in de ouderenzorg naar verwachting toenemen met 1,2% per jaar, van 220.000 fte in 2005 tot 300.000 fte in 2030. (Bron: SCP)
o In 2006 ontvingen ruim 370.000 mensen informele zorg en naar verwachting zullen dat er 380.000 zijn in 2020.  (Bron: SCP)
o Het aantal informele zorgverleners zal tussen 2006 en 2020 toenemen van 1,4 naar 1,6 miljoen. De groep informele zorgverleners tussen de 65-74 jaar groeit het snelste, namelijk van 200.000 in 2006 tot 300.000 in 2020.  (Bron: SCP)
o Een op de zeven ouderen heeft geen enkele relatie met zorgpotentieel in zijn of haar netwerk en het zorgpotentieel van buren en vrienden wordt nog nauwelijks omgezet in hulp. Er is bij ouderen dus meer ruimte voor informele zorg dan er op dit moment feitelijk wordt verleend. (Bron: SCP)
o Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement. (Gierveld, 2009)
Publicatiedatum: 16 april 2011

woensdag 11 januari 2012

Is communicatie een zorg in de Zorgsector?


Als u de berichten in de pers over problemen in de zorgsector in de achterliggende periode nog eens naleest heeft het er veel van weg: kibbelende chirurgen in Oss, onduidelijke beleidsplannen in Nijmegen, belangenstrijd in de IJsselmeerpolders. Er blijkt een waslijst van zorginstellingen te zijn waar er in de communicatie veel verbeterd worden kan.

We hebben het dan alleen over de fysieke communicatie tussen de mensen die als bestuurders en medewerkers hun rollen vervullen binnen het bedrijfsproces dat schuil gaat achter de termen ‘Zorg’ en ‘Zorgsector’. Die communicatie is maar een beperkt deel van de totale communicatie die er in een zorginstelling speelt.

Kritische succesfactor: Foutloze, tijdige, afgestemde en volledige communicatie
Communicatie is in het complexe bedrijfsproces Zorg dat waar alles om draait. Goede, dat wil zeggen foutloze, tijdige, afgestemde en volledige communicatie versnelt diagnose en behandeling, beperkt en voorkomt diagnose- en behandelingsfouten, verhoogt de output van de medewerkers en verbetert de informatievoorziening aan patiënten.

Goede communicatie is wellicht de zwaarste kritische succesfactor in het realiseren van optimale zorg, acceptabele kosten en maximale patiënt tevredenheid. Een zeer groot deel van die communicatie speelt zich niet af tussen mensen maar tussen apparaten. In die communicatie tussen apparaten liggen dus veel mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en kostenbeperking.

Een kleine terugblik
De afgelopen jaren worden gekenmerkt door een schaalvergroting in de zorg door fusies en een razendsnelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het hand in hand doen gaan van deze twee tendensen kan zowel een kostenbesparing als een grote winst aan functionaliteit opleveren. Dit artikel geeft u enig zicht op de technologische ontwikkelingen en een handreiking om te komen tot een eigen visie waarlangs toekomstige investeringen zodanig kunnen worden gedaan dat kostenbesparingen en functionaliteitwinsten daadwerkelijk worden gerealiseerd.

In de zorgsector had een instelling vrijwel altijd zijn eigen ICT systemen. Wanneer er gefuseerd werd bleven de ICT voorzieningen vaak decentraal. Daar waren verschillende redenen voor:
·        Systemen waren technologisch zodanig verschillend dat een integratie alleen tegen onaanvaardbaar hoge kosten gerealiseerd worden kon.
·        Systemen waren nog niet afgeschreven. Vervanging ten behoeve van integratie zou leiden tot een bestuurlijk niet te verdedigen kapitaalvernietiging.
·        Datacommunicatienetwerken waren niet voldoende betrouwbaar om afhankelijkheid daarvan te accepteren en waren deels gebaseerd op niet compatibele communicatie- technologie en protocollen.
·        Het ontbrak aan de benodigde kennis om de mogelijkheden van recente technologische ontwikkelingen te vertalen in oplossingen voor de technische knelpunten.

De snelle ontwikkelingen in de communicatietechnologie hebben er inmiddels toe geleid dat  maximale integratie en centralisatie technologisch en economisch haalbaar is. Dit biedt interessante mogelijkheden tot functionaliteitverbetering en kostenbesparing.

De communicatiesystemen in de zorg
De communicatiesystemen van een zorginstelling zijn er velen: datacommunicatie, telefonie, beeld (TV), zorgalarmering, domotica, dwaaldetectie, beveiliging, toegangscontrole, sociale alarmering enzovoorts. De verschillende systemen hebben allemaal hun eigen bekabeling en zijn vaak betrokken van verschillende leveranciers. Leveranciers hanteren van origine ieder hun eigen standaarden.

Integratie gaat vaak niet verder dan dat een oproep van een kastje van leverancier A zichtbaar wordt op een pieper van leverancier B. Wanneer twee instellingen gaan fuseren ontdekken de fusiepartners dat ze in het verleden verschillende keuzes hebben gemaakt waardoor integratie van de aanwezige communicatiesystemen slechts beperkt mogelijk is en dat dan tegen veelal hoge kosten.

In het volledige artikel...
Door middel van link ontvangt u het volledige artikel 'Communicatie een zorg in de Zorg?' Hier komen tevens de volgende onderwerpen aan de orde:

·               Waarom is integratie zo belangrijk?
·               Het ontwikkelen van een visie en communicatie concept
·               Onderdelen binnen het concept
·               ConclusieBron WCS Teleadvies

ICT oplossingen en trends voor zorgsector.


Welke ICT oplossingen bieden de meeste kans om meer inkomsten te genereren, kwaliteit van zorg te bewaken, kosten te besparen of cliënten nog beter van dienst te zijn? In dit artikel komen de belangrijkste ICT trends voor de zorgsector aan de orde. Trends waarmee zorginstellingen in meer of mindere mate hun voordeel kunnen doen.

Innovatieve ICT oplossingen in de zorg toetsen op wederzijds voordeel binnen zorgketen

Een aantal trends bent u ongetwijfeld al eens eerder tegengekomen. Dat is niet verwonderlijk want het gaat in alle gevallen om innovatieve toepassingen, waarbij eerder sprake is van een evolutionair dan een revolutionair groeiscenario. Dit in tegenstelling tot wat veel goeroes, onderzoeksbureaus en ICT leveranciers ons vaak willen doen geloven. Voor enkele ICT trends lijkt het omslagpunt nabij en staat een grootschalige doorbraak voor de deur, terwijl andere trends beginnen aan een tweede of zelfs derde jeugd. Maar eerst kijken we terug in de tijd, want al deze ICT trends zijn een logische volgende stap in een technologische evolutie die zijn oorsprong vind in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Lees het volledig artikel op Kansrijke ICT trends voor de zorg en ook het artikel Domotica producten Zorg succesvol met goede organisatiedinsdag 10 januari 2012

MobiCall, een nieuwe berichten- en alarmserver


Met MobiCall, een nieuwe berichten- en alarmserver, kunt u uw telecommunicatie en IT volgens de laatste normeringen waarborgen. Geïntegreerd met mobiliteitsoplossingen zoals IP-DECT biedt Mobicall organisaties belangrijke additionele functionaliteit en zekerheid inzake bedrijfskritische communicatie systemen.
Mobicall is ontworpen voor aansluiting op een breed scala van externe toepassingen zoals semafoonsystemen, verpleegoproepsystemen, medische alarmering, brand-alarm en publieke alarmsystemen, gebouwbeheer en workflow systemen. Met de verdere integratie van communicatietoepassingen in bedrijfsprocessen, stijgt het aantal bedrijfskritische applicaties aanzienlijk. In veel sectoren stijgt het aantal gebruikte IT-systemen jaar op jaar, waarbij veelal elke extra applicatie zijn eigen set van gegevens, rapporten, meldingen en alarmberichten toevoegt. "De eisen die vandaag de dag gesteld worden met betrekking tot tijdige reactie op kritieke gebeurtenissen vereisen real-time terugkoppeling, hoge kwaliteit van spraakoproepen en prioritisering van informatie", legt Georges Brigati van Mobicall uit.
Vooral voor alarmmeldingen is de uitdaging hoe je al deze informatie in het juiste formaat op het juiste moment aan de juiste personen kunt aanbieden. De geïntegreerde oplossingen van bijvoorbeeld IP Dect met MobiCall bieden uitkomst  door het ondersteunen van alarmmeldingen, noodoproepen, lokalisering, mobilisatie en evacuatie, waarbij de veiligheid van medewerkers, gasten of patiënten sterk verhoogd wordt.

Klik hier voor meer informatie.


Domotica en de itramurale zorg; "De kostenefficiëntie van domotica technologie voor verpleeg- en verzorgingshuizen


Welke domotica systemen zijn van toegevoegde waarde voor cliënten en zorginstellingen binnen de intramurale zorg (verpleging & verzorging) en kunnen deze domotica systemen kostenefficiëntie teweegbrengen?

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zal deze worden opgesplitst in deelvragen. De deelvragen zijn gestructureerd opgesteld en zullen op een logische volgorde in het rapport behandeld worden. De uitkomsten van de deelvragen zullen resulteren in een gefundeerd antwoord op de gestelde probleemstelling.


Deelvragen:
• Wat is de definitie van domotica?
• Welke domotica systemen zijn er?
• Welke zorg is er in de sector V&V en welke wensen en eisen hebben de bewoners?
• Wat is het zorgproces bij het zorgzwaartepakket V&V niveau vijf?
• Welke domotica voorzieningen kunnen cliënten van zorginstellingen met zorgzwaartepakketten sector V&V
gebruiken en welke systemen leveren toegevoegde waarde voor de cliënten?
• Welke domotica voorzieningen zijn van toegevoegde waarde voor de zorgprocessen van V&V niveau vijf en wat is
de toegevoegde waarde?
• Hoe staat de toegevoegde waarde van de systemen in verhouding tot de investering?

Een uitvoerige afstudeerscriptie Gezondheidszorg technologie kunt u vinden hier


MVO in de zorg is urgent en kan de sector nieuw elan geven


Zorgorganisaties moeten met spoed hun achterstand op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen inlopen. Dat is de mening van meer dan twintig directeuren en voorzitters van organisaties en toeleveranciers in de zorgsector.


Kosten en imago
Een integrale aanpak die is gericht op een duurzame en toekomstbestendige zorg is hard nodig om de sector van nieuw elan te voorzien, zeggen de directeuren. Het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) biedt volop handvatten om een samenhangend beleid te ontwikkelen dat oplossingen biedt op het gebied van kostenreductie, innovatie en het imago op de arbeidsmarkt.


Nu op de agenda
De twintig partijen tekenden een manifest waarin zij de urgentie voor MVO in de zorg benadrukken. Ze roepen andere organisaties op zich aan te sluiten bij een nieuw in te stellen platform. De ondertekenaars van het manifest bepleiten een integrale aanpak van de vraagstukken met een focus op de langere termijn en met nieuwe sturingsgrootheden. Het is nu tijd om samenwerking te zoeken, zowel binnen de zorgketen als met de gebruikers, zo vinden zij. Zij willen MVO bij bestuurders van de Nederlandse zorgorganisaties hoog op de agenda plaatsen, hen stimuleren leiderschap te tonen en tot een breed gedragen actieprogramma komen.


Manifest en platform
Het MVO manifest voor de zorg wordt vanaf januari verder uitgewerkt door een in te stellen MVO platform in de zorg. MVO Nederland, gezondheidsinstituut NIGZ en het Milieuplatform Zorgsector faciliteren de groep organisaties die hieraan deelneemt.
Voor de volledige tekst van het manifest, voor meer informatie en voor zorgorganisaties die zich willen aansluiten bij dit initiatief:Ouderen positief over domotica


Ouderen zijn over het algemeen positiever over domotica dan zorgprofessionals. De technologische toepassingen worden ook niet gezien als een inbreuk op de privacy. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat zorgorganisatie Thebe heeft uitgevoerd naar de inzet van domotica in het nieuwe woonzorgcentrum De Geerhof in Chaam. Het onderzoek is uitgevoerd onder cliënten, hun familieleden en zorgprofessionals.


Laura Kallenberg, programmamanager Zorginnovatie en Technologie noemt het opvallend dat alle ondervraagden open staan voor nieuwe toepassingen. Hoewel ook de medewerkers over het algemeen positief zijn is er bij hen hier en daar onduidelijkheid over domotica. 'Daar gaan we iets aan doen, onder meer door de werking van sommige toepassingen nog beter uit te leggen', zegt Kallenberg. Cliënten en familieleden worden geïnformeerd door de toepassing van domotica in overleg met de familie vast te leggen in het zorgleefplan.

Bron: KCWZ
Zorgriem in de praktijk

Nieuwe ontwikkeling is de Zorgriem. Deze biedt een eenvoudige en oplossing om extra service te bieden voor verzorgingshuizen. De Zorgriem is een klein apparaatje die een persoon bij zich heeft. Het is voorzien van een GPS zender die getraceerd en gelokaliseerd kan worden. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u met uw eigen computer, notebook, telefoon en/of alarmcentrale wanneer u wilt de persoon terugvinden. Het wordt veel gebruikt door mantelzorgers en zorgverleners in situaties met dwaalcliënten zoals Alzheimer en overige vormen van dementie. Daarnaast kunt u denken aan kinderen, senioren en overige beveiligingssituaties. U weet direct waar de persoon zich bevind zodat de doorlooptijd van hulpopvolging zoveel mogelijk wordt bekort in het geval van een calamiteit. De zorgriem is zeer eenvoudig in gebruik en wordt geleverd als een kant-en-klaar pakket met een korte duidelijke gebruiksaanwijzing. U hoeft het enkel aan te zetten en het is direct klaar voor gebruik.
Foto zorgriem
video

Innovatieve koppelingen op alle bestaande systemen.


De Van Neynselgroep is een zorgorganisatie die zich richt op het wonen, de zorg en het welzijn van ouderen in 's-Hertogenbosch en directe omgeving. Een nieuw telefonie-en alarmeringsplatform op het hoofdkantoor en zes decentrale locaties. Vanuit de wens om de bereikbaarheid van de medewerkers en de kwaliteit van de interne en externe communicatie te verbeteren, heeft de Van Neynselgroep gekozen voor de nieuwste oplossing die in de markt te krijgen is.

Kosteneffectiviteit videocommunicatie nog niet bewezen


Er kan nog niet geconcludeerd worden dat invoering van videocommunicatie of beeldbellen in de zorg thuis kosteneffectief is. Het tegendeel kan echter ook niet worden bewezen. Dit is de conclusie van een literatuurstudie dat Nivel in opdracht van Actiz uitvoerde. Het onderzoek vond plaats in het kader van het programma Zorg op Afstand Dichterbij dat het ministerie van VWS en het Transitieprogramma Langdurende Zorg financieren.

Te zwak voor conclusies
In de internationale literatuur zijn 9 studies gevonden, voornamelijk uitgevoerd in de VS, die bruikbaar waren voor dit onderzoek. De gevonden onderzoeken blijken wetenschappelijk te slecht uitgevoerd om conclusies te kunnen trekken over de kosten en de baten.

Onder voorwaarden voordeel
Uit andere onderzoeken, waaronder enkele ook uitgevoerd in opdracht van ActiZ in het kader van het programma Zorg op Afstand Dichterbij, blijkt wel dat videocommunicatie onder bepaalde voorwaarden kan bijdragen aan de kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid.

Het artikel is geschreven door Patriek Mistiaen, José Peeters en Anneke Francke, Kosten en financiele baten van videocommunicatie in de zorg thuis. Een systematische review. Verschenen in het tijdschrift Verpleegkunde, 26e jaargang, nr. 2. mei 2011, pg. 19-28.


Scoren met de klachtenafhandeling via IVR


Bij Young & Connected, uitgever van Kidsweek, weten ze als geen ander waarom ze de klachtenafhandeling nu via de IVR (Interactive Voice Response) van Voxtron laten lopen. Vroeger werden bezorgklachten door medewerkers individueel behandeld. Dat kostte veel tijd en geld.
Met IVR kunnen de  klanten hun klacht over de levering binnen de minuut afronden. Op elk moment van de dag, want met IVR zijn we altijd bereikbaar. Het telefoonnummer van de klant is gekoppeld aan zijn abonneenummer en een niet-bezorgde krant nasturen gebeurt in een handomdraai.
Kelly Tierlier, supervisor customer service, vertelt dat ze heel bewust voor een IVR systeem heeft gekozen. Ze wilde de meest efficiënte manier om klachten af te handelen met zo weinig menselijke interventie tegen zo laag mogelijke kosten.
Young & Connected  blijkt sindsdien geen negatieve respons meer gekregen te hebben over de afhandeling van de klachten. Ze hebben hun klanten gevraagd wat ze van het systeem vinden en de reacties zijn heel positief: ze vinden dat hun klachten perfect worden opgevolgd.
Kelly Tierlier noemt nog een ander groot voordeel op van de oplossing van dit systeem van Voxtron; het beheer kan je helemaal zelf doen. Je maakt het zo complex of eenvoudig als je zelf wil, en je hoeft daarbij niemand van buiten in te schakelen. Dat is handig én het spaart kosten uit.


Bronvermelding: Voxtron

maandag 9 januari 2012

NEN 2575

Bij de van Neynselgroep zijn onder andere zusteroproepsystemen van CLB, Verkerk, Ascom en Ooperon onderdeel van het platform. Niet alleen alle berichten, alarmeringen en bevestigingen worden via dit platform afgehandeld maar ook alle brandmeldingen, op NEN 2575- het zogenaamde Still Alarm- niveau.

zondag 8 januari 2012

Samenvatting test GPS technologie voor Zorg

Onderzoek inzet GPS-technologie voor mensen met dementie

Vilans heeft een onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht uitgevoerd. Het onderzoek had als titel: ''Mogelijkheden van de inzet van GPS-techniek voor mensen met dementie en hun verzorger". Het onderzoek is uitgevoerd in de winter van 2008/2009, het eindrapport was gereed in juli 2009 en is openbaar gemaakt in november 2009, na afrondende besluitvorming bij de provincie Utrecht.
Naar aanleiding van en op basis van dit onderzoek is een uitgebreid artikel verschenen in het tijdschrift Denkbeeld met als titel: ''GPS voor mensen met dementie, mogelijkheden en beperkingen''. Hierbij wordt ook een link gelegd met een eerder in het tijdschrijft denkbeeld verschenen artikel ''Als ik thuis moet blijven word ik gek! Langer zelfstandig wonen met behulp van GPS'' (Denkbeeld, februari 2009, Hugo van Waarden).

GPS is de navigatietechnologie zoals die bijvoorbeeld in auto's wordt gebruikt. Deze technologie kan ingezet worden voor het opsporen van dwalende mensen met dementie in de openbare ruimte. De eerste producten die specifiek hiervoor bedoeld zijn relatief kort op de markt of komen op de markt. In het onderzoek zijn vijf verschillende producten van vier verschillende leveranciers getest. Het onderzoek richtte zich vooral op de bruikbaarheid in de praktijk van deze nieuwe producten, waarbij vooral getest is op het daadwerkelijk kunnen traceren van mensen met dementie in de openbare ruimte.
Dit laatste is een belangrijk verschil met een onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut (Kennisinstituut voor de GGZ)  en afgerond per maart 2010. In het Trimbos-onderzoek is één product in het onderzoek gebruikt gedurende een langere periode bij een aantal koppels. Onderzoeksonderwerp was vooral het effect van het gebruik van deze technologie bij de mantelzorgers en de mensen met nog milde dementie zelf.

Test begin 2011 van buitenlands product


Uit het door Vilans uitgevoerde onderzoek naar de producten op de Nederlandse markt bleek dat de bruikbaarheid voor de mensen met dementie zelf en hun mantelzorgers of hun verzorgenden nog niet echt optimaal was. Dit is bevestigd door het latere Trimbos onderzoek. Per eind 2010 was deze situatie niet aanmerkelijk verbeterd.
Daarom is in december 2010 besloten een buitenlands product te testen volgens hetzelfde protocol als het eerdere Vilans test-onderzoek. Dit product kenmerkt zich door toespitsing op het gebruik door mensen met dementie en hun mantelzorgers of verzorgenden.
Deze test is afgerond per medio 2011. Hieronder een link naar een samenvattend rapportage. Het volledige rapport is beschikbaar voor de leden van de Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg van Vilans en is beschikbaar gesteld aan Alzheimer Nederland.
Het product is goed door de test gekomen en is door zijn toespitsing op het gebruik voor/door mensen met dementie beter bruikbaar dan de producten die tot nu toe beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Het dient bij voorkeur wel ondersteund te worden door een Nederlands bedrijf. Vilans onderneemt actie voor de marktintroductie door één of meerdere Nederlandse bedrijven.
Tevens vindt er een pilot plaats met dit GPS-product door Woonzorgcentra Haaglanden te Den Haag.

klik hier voor het rapport.zaterdag 7 januari 2012

Programma's van Eisen in de zorg.

De laatste tijd benaderen mij veel organisaties die op 'de buurtzorgmanier' willen werken. Vaak is het vertrekpunt de ICT. En dat is ook logisch want ik heb immers iets te maken met de ICT van Buurtzorg. 
De meeste organisaties zitten in de klassieke modus. Via een Programma van Eisen (PvE) moeten leveranciers een mooi en passend aanbod doen. Zo hoort dat, zo hebben we dat geleerd.
Veel van die PvE's (of ze nou in een klassiek jasje of in een modern jasje zijn gegoten) leg ik graag aan de kant, ik heb er niks mee. Ik haak bij de inleiding meestal al af. De meeste eisen die er instaan zijn afkomstig van de kleilaag van de organisatie. En als ik dan probeer uit te leggen dat dat niet gaat werken omdat juist die kleilaag een volledig andere rol krijgt in 'het Buurtzorgmodel' dan komt er meestal een eind aan het contact. Soms kom ik wel in gesprek en kan ik uitleggen welke ingredienten allemaal van belang zijn als je je organisatie wilt transformeren van een 'company' in een 'community'. Dan wordt het leuk!


Bron Weblog Ard Leferink

donderdag 5 januari 2012

De business van het ouder worden


De business van het ouder worden
Commerciële Challanges en mogelijkheden in Ambient Assisted Living

Een discussienota geproduceerd door het consortium Netcarity - 2010/11

Terwijl het onderzoek en ontwikkeling in AAL is goed vooruit, moet echter date implementatie is slecht geweest. Wat ontbreekt is een duidelijke evidence-based business-strategie voor de uitvoering van de voorgestelde systemen, een algemeen begrip van hoe ze werken in de praktijk en een effectieve manier van communiceren voordelen voor potentiële klanten. Een white paper met de titel "The Business of Aging: Commerciële Uitdagingen en Kansen in Ambient Assisted Living", die is gebaseerd op de 4 e training op zakelijke strategieën genaamd "Rekening Netcarity Onderzoek aan bedrijven en consumenten ", signaleert kansen, conclusies en biedt belangrijke aanbevelingen te worden beschouwd bij de start van een AAL-of andere gerelateerde projecten die werden uitgewerkt op de zakelijke workshop.

Kansen
•         Inzicht in de behoeften van ouderen, maar ook hun families, hun instellingen en hun regeringen
•         Overheden - zich bewust van de stijgende kosten - zijn enthousiast over praktische oplossingen
•         Kopers moeten het bewijs van efficiëntie, duurzaamheid en vermindering van de kosten van de gezondheidszorg te zien
•         Overheden, organisaties en individuen zijn hongerig naar oplossingen en bereid zijn te investeren in de juiste propositie

Conclusies
Prioriteiten voor de Netcarity project:
•         Identificeer Netcarity technologieën die realistisch kunnen worden gecommercialiseerd
•         Bepaal wie hen zal ontwikkelen en toe te wijzen verantwoordelijkheid
•         Bepaal waar het bedrijf zal worden gelanceerd
•         Verrichten marktanalyse van dat gebied
•         Opstellen van een brede business plan voor elke gelegenheid
•         Verlaat bedrijven die niet zal werken en zich richten op degenen die de meeste potentie hebben
•         Zoek deskundige ondersteuning om vooruit te rijden zakelijke

Aanbevelingen
•         Een ontwerp business plan vroeg in het ontwerpproces kunnen begeleiden onderzoek en zorgen voor behoeften van de markt wordt voldaan
•         Professionele zakelijke training kan aanvullen ontbreekt commerciële vaardigheden
•         Om de levensvatbaarheid van een product, de specifieke behoeften van gebruikers bereid zijn te investeren in dient te worden beoordeeld.
•         De aanpak moet een holistische, rekening houdend met de levering, installatie, onderhoud, de sociale en economische impact en potentiële partners van een product.
•         Verbeteren van de samenwerking tussen de samenstellende entiteiten die werken op het gebied van AAL in een of andere manier, bijvoorbeeld zorg thuis ontwerpers, in-home dienstverlening en technologie-ontwikkelaars.
•         Het ontwikkelen van partnerships met investeerders, zorgaanbieders en lokale overheden.
•         opbouwen van merkbekendheid en tegelijkertijd het ontwikkelen van geavanceerde producten / upgrades.